Zucchetti

Zucchetti-ի հիմնական արժեքները միշտ եղել են նորարարությունը, դիզայնը և որակը, որոնք տասնամյակների ընթացքում առաջանորդել են ընկերությանը : Յուրաքանչյուր հավաքածուի նախագծման և արտադրական գործընթացները ունեն իրենց ներքին բարդությունը՝ սկսած նախագծման աշխատանքներից մինչև վերջնական արտադրանքի թողարիկում։ Նախագծման և արտադրական ցիկլը, որն ավարտվում է վերջնական արտադրանքի ձևավորմամբ, ամբողջությամբ իրականացվում է Zucchetti-ին պատկանող իտալական գործարաններում, որտեղ հիմնական ռեսուրսները միշտ ներդրվել են տարբեր արտադրական ստորաբաժանումների արդիականացմամբ` անընդհատ ապահովելով սարքավորումների ու տեխնոլոգիանների օպտիմալացնում, արտադրության որակ և անվտանգություն:

Սկիզբ